top of page

Program Ülkelerinde Staj

 

Yükseköğretim öğrencilerinin program ülkelerinde gerçekleştirebileceği staj hareketliği faaliyeti ile öğrencilerin mesleki deneyim elde ederek, eğitim öğretimden iş hayatına daha rahat geçiş yapabilmeleri için gerek duyulan becerileri kazanabilmeleri amaçlanır. Bu faaliyet, yükseköğretim öğrencilerinin yurtdışında bir kurum/kuruluş/işletmede 2-12 ay süre ile staj yapmalarına imkân sağlar.

Bu faaliyet ile yükseköğretim öğrenici ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Böylece yüksek öğrenimine devam eden yada yeni mezun kişilerin yurtdışı eğitim fırsatlarını arttırma, eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırma; yükseköğretim personelinin ise iş pratiği bilgisi elde etme veya pedagojik becerilerini arttırması amaçlanmaktadır. Bu faaliyet altında iki tür hareketlilik bulunmaktadır: Öğrenci Hareketliliği: Yükseköğretim öğrencilerinin yurtdışında bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmeleri veya yurtdışında bir şirkette veya herhangi bir kurum/kuruluşta staj yapmaları Personel Hareketliliği: Yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine veya yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari tüm personelinin yurtdışında bir kuruluşta mesleki gelişimlerine yönelik bir kursa/eğitime katılmaları (konferanslar hariç) ya da işbaşı eğitimi/izleme yapmaları

Projenin hedef kitlesi kimdir?

Bu faaliyetin hedef kitlesi yükseköğretim kurumlarının öğrenci ve personelidir. Öğrenciler ve yeni mezunlar (sadece staj için), Akademik ve İdari Personel, Yabancı işletmelerden alanında uzman personel (sadece davet edilmesi durumunda)

 

Proje süresi 16 yada 24 ay olabilir. Faaliyetin süresi: Öğrenciler için; 3 aydan (staj faaliyeti için 2 aydan) 12 aya kadar, Personel için; 2 günden 2 aya kadar olabilir.

​Mesleki Eğitimdeki Staj 

Mesleki eğitimdeki staj hareketliliği ile mesleki lisesi öğrencileri ve çırakların yeterliliklerinin geliştirilmesi desteklenir. Yurtdışında mesleki gelişim fırsatları sunularak bu kişilerin eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazanmaları amaçlanır. Bu faaliyet, meslek lisesi öğrencileri ve çırakların yurtdışında doğrudan bir işletmenin veya bir mesleki eğitim kurumunun ev sahipliğinde işe yerleşme şeklinde 2 haftadan 12 aya kadar staj yapmalarını sağlar.

mesleki eğitim öğrenici ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Böylece temel mesleki eğitimlerine devam eden kişilerin eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerilerin kazandırılması; mesleki eğitim personelinin ise, iş pratiği bilgisi elde etme ve güncelleme veya pedagojik becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır.

Bu faaliyet altında iki tür hareketlilik bulunmaktadır:

Öğrenci Hareketliliği: Meslek lisesi öğrencileri ve çırakların yurtdışında bir işletmede veya çalışma temelli eğitim programı olan bir meslek okulunda staj yapmaları;

Personel Hareketliliği: Mesleki eğitimden sorumlu personelin bir işletme veya eğitim kurumunda çalışması, proje ortağı bir kurumda öğretmenlik yapması veya bir eğitim ve öğretim kurumunda iş süreçlerini yerinde görmesi gibi temel faaliyetler.

Bu faaliyetin hedef kitlesi mesleki eğitim kurumlarının öğrenci, çırak ve personeli ile mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren bir kuruluşta çalışan ve mesleki eğitimden sorumlu kişilerdir. (öğretmenler, eğitmenler, uluslararası hareketlilik görevlileri, yönetim ve rehberlik görevli olan personel)

Proje süresi en az 12 ay en fazla 24 ay olmalıdır. Faaliyetin süresi: Öğreniciler için; 2 haftadan 12 aya kadar Personel için; 2 günden 2 aya kadar olabilir.

SERGED Öğretmen Akademisi ve Staj programı kapsamında Antalya bölgesinde faaliyet gösteren Yüksek öğrenim kurumları ,Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları ,(SME's) Kobiler ve İşletmeler ile işbirliği protokolleri imzalamış olup aşağıdaki sektörlerde Yüksek öğrenim öğrenci ve Mesleki Eğitim Öğrenici ve personel staj hareketliliği faaliyetlerini başarıyla organize etmektedir.

Metal Teknolojisi - Kaynakçılık - Çelik Konstrüksiyon

Turizm ve Otelcilik -Resepsiyon -Ön büro -misafir ilişkileri

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı  -Mobilya İmalatı ve Tasarımı 

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 

Sağlık Bilimleri -Hasta ve Yaşlı Bakımı -Hemşirelik 

Eğitim Bilimleri -Yabancı Dil eğitimi -Drama ve Çocuk Eğitimi 

Elektrik-Elektronik Teknolojileri 

Ev Sahibi Kurum olarak SERGED aşağıdaki görevleri yerine getirecektir.

Hareketlilik Programının Hazırlanması,

Programın süresi ,Öğrenme Kazanımlarının Belirlenmesi,

Hareketlilik Sözleşmelerinin Hazırlanması,

Ev Sahibi Okul ve İşletmelerin Belirlenmesi,

Öğrencilerin staj yerlerinin belirlenmesi,

Konaklama ve yerel seyahat organizasyonunun yapılması,

Katılımcıların Kültürel ve dilsel ,pedagojik hazırlıklarının gerçekleştirilmesi,

Program süresince Personelin ve Öğrencilerin İzlenmesi,

ECVET belgelerinin hazırlanması ve doldurulması,

Öğrenme Sözleşmelerinin Hazırlanması,

Hareketlilik Sertifikalarının Hazırlanması,

1-2 Günlük kültürel Ziyaret organizasyonunun yapılması,

bottom of page