top of page
shutterstock_1299830239-250.png

MESLEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 

Derneğimiz mesleki eğitim alanında sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapmak amacıyla kişilere istihdam sağlamak, ülkemizdeki tüm özel kuruluşlar,kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarında çağdaş yönetimde mükemmellik anlayışının etkinlik kazanması ve yaygınlaştırılması kalite bilincinin yerleştirilmesi ve özendirilmesi,Dünya çapında kalite düzeyine ulaşılması sürdürülebilir rekabet güçlerini artırmaları için uygun ortamlar yaratılması konularında gerekli teknik destek ve koordinasyonun sağlanması, Kişisel Gelişim Eğitimleri ve Kalite Yönetim sistemleri, Mesleki eğitimler ile Kişi,Kurum ve Kuruluşların Gelişim aşamalarını yurt içi ve yurtdışında gerçekleştirmek.

Ülkemizde hızlı nüfus artışı, eğitim için ayrılan kaynakların sınırlılığı, okullaşma oranlarının düşüklüğü, ulusal rekabet ortamında ulusun eğitim düzeyinin yükseltilmesinin gerekliliği ve kaynak kullanımında etkinliğin yükseltilmesinde özel bir dikkat gösterilmesini zorunlu hale getirmektedir Ülkeler, ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik değişmelere göre eğitim sistemlerini geliştirme çabası içerisindedir. Bu nedenle kişilerin uzman oldukları alanlara destek veya yetkinliklerini arttıracak , yetkinliği olmayanlara tanınan fırsat sağlamak ana faaliyet alanlarımızı oluşturmaktadır.

İLK VE ORTA ÖĞRETİM LİSE EĞİTİMİ 

Genel eğitimi kapsamında okullarda öğrenim gören öğrencilerin çevre,spor ,kültür ve gençlik konularında faaliyetlerini destekleyerek onların proje tabanlı  öğrenme etkinliklerine katılmalarını sağlamak istiyoruz.

Bu kapsamda derneğimiz ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile eğitim öğretim alanında yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda projelerin yürütülmesinde yer  almaktadır.

sadsadsadsadsad-1-668x218.jpg

YETİŞKİN EĞİTİMİ VE YAYGIN ÖĞRENME 

Derneğimiz hayatboyu öğrenme ,heryerde herzaman eğitim ilkesiyle yaşı ve sosyal statüsü ne olursa olsun her bireyin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere yetişkin ve yaygın eğitimi faaliyetlerini ülkemizde kamu özel kurumlar Avrupa düzeyinde ise Avrupa Yetişkin Eğitimi stratejisi doğrultusunda işbirlikleri yoluyla sürdürmektedir.

Sarmal öğrenme yöntemiyle farklı kişisel gelişim konularında eğitim faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz.

Kişiler arası iletişim 

Liderlik 

Sosyal Girişimcilik 

Kariyer Yönetimi ve Planlaması 

Özgeçmiş CV hazırlama 

Proje yönetimi ve Uygulaması 

Spor Kursları 

Yabancı Dil Kursları

AutoCAD tasarım Kursu

SolidWORKS Katı Modelleme Kursu 

50354894_303.jpg
bottom of page