top of page

Öğretmen Akademileri, Öğrenmede Bütüncül Bir Kapsayıcılığı Hedefliyor


TUTOR, öğretmen eğitimine Avrupa ve uluslararası bir bakış açısı geliştiren Öğretmen Akademileri kurmak için öğretmen eğitimi ve eğitim sağlayıcıları arasında ortaklıklar kurmayı amaçlamaktadır.

  • Ana Hedefler 

  • Avrupa'da öğretmen eğitimi politikalarını ve uygulamalarını geliştirmek.

  • ortaokul öğretmenleri için ileriye dönük bir strateji geliştirme stratejisi tanımlamak.

  • Yenilikçi ve pratik işbirliği yoluyla öğretmen eğitiminin Avrupa boyutunu ve uluslararasılaşmasını geliştirmek

bottom of page