top of page
erasmus 2020-1-mk-01 yeni.png

Proje Numarası 2020-1-MK01-KA204-077815

Erasmus + K2 Yetişkin Eğitimi Stratejik ortaklıklar Projesi 


Proje Konusu: Marjinalleştirilmiş İnsan Gruplarının Aktif Katılımı İçin Adım Adım Eylem

Proje Özeti :

Genel olarak, sosyal dışlanma, bireylerin, grupların veya toplulukların normalde toplum üyelerinin sahip olduğu haklara, fırsatlara ve kaynaklara erişimini engelleyen süreçleri ifade eder; sosyal dışlanmadan sorumlu olanlar genellikle yasalar, kamu politikaları, kurumsal uygulamalar, örgütsel davranışlar ve hakim ideolojiler, değerler ve inançlar gibi yapısal güçlerdir. Sosyal dışlanmış insanlardan oluşan marjinal grupların listesi neredeyse sonsuza kadar uzatılabilir ve bu liste engelli genç ve yetişkinleri, etnik, cinsel ve dini azınlıkları, evsizleri, gençleri, genç suçluları, mültecileri, göçmenleri vb. içerir.

AB, sosyal içermeyi şu şekilde görmektedir: “yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altındakilerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayata tam olarak katılmak ve toplumda normal kabul edilen bir yaşam ve refah standardına sahip olmak için gerekli fırsat ve kaynakları kazanmalarını sağlayan bir süreç” hangi yaşıyorlar. Adım Adım proje, marjinalleştirilmiş insan gruplarıyla (farklı engellilik düzeyine sahip genç ve yetişkinler, mülteciler, göçmenler ve etnik grup) çalışan farklı Avrupa bölgelerinden kurumları, pedagojik ve/veya sanatsal çalışmalarında farklı insanlarla bir araya getirecektir. Ücretsiz sanatsal teklifler (tiyatro, fotoğraf, film, edebiyat, dans, resim, müzik vb.) Amaç, tüm yerel toplulukla sanatsal buluşma ve değişim fırsatları sağlayarak aktif katılımı geliştirmektir.

Proje Toplantıları;


Toplam dört ulus ötesi toplantı gerçekleştirilecektir.


Ulus ötesi toplantılara genel bakış:


2. Ay: Başlangıç ​​Toplantısı ve sanatsal atölye çalışması, Kuzey Makedonya
5. Ay: Ortak toplantısı ve sanatsal atölye çalışması, Yunanistan
8. Ay: Partner toplantısı ve sanat atölyesi, Türkiye
10. Ay: Son ortak toplantısı ve sanatsal atölye çalışması, Avusturya

bottom of page