top of page
Project Reference: 622150-EPP-1-2020-1-PT-SPO-SNCESE

Projenin Adı: :Kamusal alanı kullanarak fiziksel aktiviteyi ve sporu teşvik edin - Urban Sports 4all

Süre 24 Ay

Koordinator:Lizbon Belediyesi 

Proje Ortakları:

 

özet

Urban Sports 4all, mevcut Avrupa politikalarını hedefleyerek, kentsel sporlar yoluyla, sosyal içermeyi ve spor yoluyla eşit fırsatları teşvik ederek Lizbon'da nüfusun spor uygulama oranlarını artırmayı amaçlamaktadır. Uyarlanmış sporda rekabet modalitelerinin entegrasyonu (Tekerlekli Sandalye Basketbolu), erkek, kadın ve karma katılım modaliteleri, sporun yaşlı nüfusa tanıtılması (Yürüyüş Futbolu) ve farklı ülkelerden takımların entegrasyonu yoluyla kamusal alan. Ayrıca, davet edilen ülkelerin iyi uygulamalarını paylaşabilecekleri bir Konferans düzenlemeyi öneriyoruz. Tüm katılımcılar, yeni bir şehir fikri ve kentsel bağlamın entegrasyonu ile spor yapma koşullarını iyileştirmek için en iyi uygulamaların seçiminin bir parçası olabilir. İlgili tüm ülkeler arasında deneyim alışverişi yoluyla, sporu sosyal ve spor gelişimi için bir araç olarak kullanarak kültürler arası değişimi teşvik edecektir. Proje, sosyal hayatın dahil edilmesine izin veren yeni kentsel kent paradigması hakkında ana paydaşların farkındalığını artıracaktır. , kamusal alan kullanımının ekonomik ve turistik boyutları, kentin kendi kentselliği içinde spor gelişimi için koşullar yaratabileceğini kanıtlıyor. sosyal, çevresel ve ekonomik boyutlar, şehirdeki yenilenmiş yeşil alanlarda kentsel sporun yaygınlaştırılması, tüm toplum için erişilebilir, belediyedeki spor aktivite endeksinin arttırılması.Projenin bir sonucu olarak, tüm katılımcı ülkelerin ağları güçlendirilecektir. gibi iyi uygulamaların paylaşılması ve ülkeleri için bazı yeni araçlar alınması, İyi Uygulamalar Kitabı.

bottom of page