top of page

Başlığınız: 2021-2027 Erasmus+ programı Önceliklerİ

Güncelleme tarihi: 19 Ara 2022

2021DİJİTAL GÜNDEM


Dijital Eğitim Eylem Planının öncelikleri doğrultusunda Erasmus+,

 erişilebilir ve yüksek kalitede dijital öğrenmeyi geliştiriyor

 öğretmenlerin, eğitmenlerin, gençlerin ve gençlik çalışanları vb. kesimlerin dijital araçları kullanma becerilerini artırıyor

 karma öğrenme de dâhil olmak üzere uzaktan öğrenmeyi teşvik ediyor

 Yükseköğrenim ve Mesleki Eğitimdeki öğrencilere yönelik Dijital Beceriler Staj faaliyeti gibi girişimler aracılığıyla dijital beceriler edinme ve geliştirme fırsatı sağlıyor


YEŞİL GÜNDEM

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumlu olarak Erasmus+;

 katılımcıları uçağa alternatif olarak daha düşük karbonlu araçlarla seyahat etmeye teşvik ediyor

 proje faaliyetleri kişilere sürdürülebilir toplumlar, yaşam tarzları ve ekonomiler yaratmak için gerekli anlayış ve becerileri edindirmeyi amaçlıyor


DAHİL ETME

2021-2027 Erasmus+ Programı,

 farklı yaşlardan ve farklı kültürel, sosyal ve ekonomik geçmişlerden kişilere ulaşmayı hedefliyor

 engelliler, eğitim güçlükleri veya göçmen geçmişi olanların yanı sıra kırsal ve uzak bölgelerde yaşayanların da içine olduğu imkânları kısıtlı kesimlere odaklanıyor


1 görüntüleme0 yorum