Serik Kaymakamlığımız ile birlikte yürüttüğümüz" Mikroplastik Atıklar ve Deniz Kaplumbağaları" projemiz kapsamında 07-14 yaş gurubunda olan çocuklarımıza yönelik Çevre Eğitimi dergimizi Avrupa Birliği sivil düşün programı desteği ile tamamladık.

Serik İlçemizde plastik atık kirliliğine dikkat çekmek ve bu atıkların deniz canlıları üzerindeki etkisini azaltarak insan sağlığının korunmasına katkıda bulunmak üzere ikinci projemizi plastik ürünlerinin en fazla kullanıldığı iki sektör olan balıkçılık ve seracılık alanlarına yönelik faaliyetlerimizi yaygınlaştırmak üzere Serik Belediyemiz ile işbirliği içinde yeni projemizi hayata geçiriyoruz.

SERGED Derneğimiz tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen "TEHLİKENİN FARKINDAYIZ" projemiz Serik Belediyemiz ,Serik ziraat Odası işbirliğinde 15 ocak 2021-30/04/2021 tarihleri arasında yürütülecektir.

SERGED derneği olarak ana faaliyetlerimizden olan çevrenin ve ekolojik dengenin korunması yoluyla insan sağlığının korunması hak temelli çalışmalarımız kapsamında aşağıdaki faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz.;

Plastik ve mikroplastik Atıkların Deniz Canlılarına ve insan sağlığına zararları temalı  görsel ,dijital ve görüntülü farkındalık araçlarının üretilerek hedef gruplara ulaştırılması sağlanacaktır.

Bu kapsamda Faaliyetlerimiz;

1-El Broşürlerinin ve Dijital Araçların Grafik Tasarımı ve Hazırlanması :

Sera üretimi yapan ziraatçilerimiz ile  ve Balıkçılık yapan avcılarımıza yönelik plastik atıklarının etkileri ve atık yönetimini tanıtan el boroşürleri içerikleri hazırlanarak görseller ve metinlerin birleştirilerek grafik tasarımı gerçekleştirilecektir.

A4 boyutunda 3 katlamalı boşürler Bilboardlarda sergilenecek bilgilendirme afişleri 3200*2000 ölçülerinde grafik tasarımı yapılacaktır.

Web tabanlı uygulamalarda kullanılmak üzere görüntü ve mesajları içeren dijital tasarımlar ve animasyonların hazırlanması gerçekleştirilecektir.

Plasitk atıkların mikroplastiklere dönüşümü ve denizlere ulaşmasını anlatan GIF dosyaları hazırlanacaktır.

2-Video post prodüksiyon faaliyetleri :

İlçemizde bulunan ırmakların ve akarsuların denize ulaşıncaya kadar kenarlarında ve içinde yer alan plastik atıkların kaynağından denize ulaşıncaya kadar olan yolculuğunu anlatan 6 dakikalık video film hazırlanacaktır. Bu filmde plastiklerin türlerinden ve bölgemizde en çok kullanılanlarından olan sera plastikleri ve balıkçı misina ve ağları atıkları üzerinde çalışılacaktır.

Deniz sahillerinde biriken plastiklerin çekimleri yapılacak çekimleri yapılan filmler stüdyo ortamında post prodüksiyon yöntemiyle işlenerek yayına hazır formatta kayıtları yapılacaktır.

Çekimi yapılacak filmlerin sosyal medya ve web tabanlı ortamlarda yayımlanabilmesi için boyutlandırma ve farklı formatlarda kayıt yapılması sağlanacaktır

 

3-Baskı ve Çoğaltma Çalışmaları :

Grafik tasarımı yapılan ürünlerin bilboard afişi ,boşürlerin baskı işlemleri gerçekleştirilecektir. dijital baskı makinalarında yapılacak çoğaltma işlemi sırasında 10 000 adet broşür 8 000 adedi sera üreticilerine yönelik 2 000 adedi balıkçılara yönelik olmak üzere basılacaktır.

5 adet bilboard afişi baskısı yapılacaktır.

100 Adet Plastik Atık ve Canlılara Etkileri konulu 60*80 ebatında farkındlaık afişleri bastırılarak mahalle ve köylerde muhtarlık, okulların camlarında asılarak toplumun farkındalılığı artırılacaktır.

10 Adet Balıkçı plastik kullanımına yönelik afiş bastırılacaktır.

 

4-Reklam verme ve sosyal medya yönetimi çalışmaları :

Bilboard afişlerin 2 ay boyunca 5 farklı yerde bilboardlarda yayımlanmak üzere askısı yaptırılacaktır.

Plastiklerin Denize yolculuğu filmimizin  derneğimiz sosyal medya hesaplarında ve youtube kanalımızda ve belediyemizin sosyal medya hesaplarında ve yotube kanalında 3 ay boyunca yayımlanması sağlanarak hem yerel hem ulusal hem de uluslararası düzeyde farkındalık oluşturulması sağlanacaktır.

Web sayfamızda www.serged.org dijital içeriklerimizin yayımlanması sağlanacaktır.

Yerel radyo istasyonlarımızda plastik Atık Kirliliği Hakkında söyleşiler ve Reklamlar Yayımlanacaktır.

      ETKİNLİKLERİMİZ 

TEHLİKENİN FARKINDAYIZ 

 

Sera ve Balıkçılık plastik atıkları fotoğraf yarışmamız başladı.