top of page

Günümüzde tüm Dünya’nın karşı karşıya kaldığı, çevre kirliliği, su kaynaklarının verimsiz kullanılması, ormansızlaşma, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve yaban hayatı, okyanuslar, denizler, göller, akarsular ve sulak alanlar, toprak erozyonu ve gıda kıtlığı, tarımsal üretim gibi konulardaki sorunlara dair farkındalık yaratmak, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek, bilimsel tabanlı ve destekli araştırma ve koruma projeleri geliştirmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması konularında yerel, ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirerek çalışmalar yürütmek Serik Gençlik Eğitim Kültür Çevre ve Spor Derneğinin  amaçları arasında yer alır.

SerGED Çevre gönüllüleri katılımıyla yaşadığımız çevrenin korunması konusunda gençlerin ve toplumun diğer kesimlerinin çevre temizlik etkinliklerine katılmalarını destekleyerjek toplumda Atık yönetimi Geri Dönüşüm bilincinin yükseltilmesini bu yolla çevrenin korunarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı hedefleyen faaliyetleri yürütmektedir.

bottom of page