top of page

PROJECT VIDEO 

Erasmus + Sport EMCHAMP güçlendirilmiş şampiyonlar projesi futbolda daha az fırsata sahip gençleri desteklemek üzere araştırma ve izleme ,ulusötesi toplantılar ile futbol eğitimi veren kuurmlara yönelik  rehber hazırlama faaliyetlerini içermektedir.

Bu nedenle genel proje hedefleri şunlardır:

  • Sosyal içerme konusu ile spor arasında güçlü bir ilişki kurmak için destek arayan sporla ilgilenen gençler ve gençlik çalışanları; - Sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir kariyer yatırımı sisteminin oluşturulmasına ve imkanları kısıtlı genç sporcuların desteklenmesine katkıda bulunacak futbol kulüpleri, sporla ilgili kuruluşlar ve paydaşlardan oluşan bir ağ oluşturmak.

  • Futboldaki yöneticileri, antrenörleri ve personeli sosyal içerme konusunda duyarlı hale getirmek ve hedefe yönelik faaliyetler yoluyla gençleri, gençlik çalışanlarını ve spordaki paydaşları yakınlaştırmak; - COVİD-19 salgınının olumsuz etkilerine yanıt olarak sürekli sporla ilgilenebilmek için bilgi, eğitim ve maddi desteğe ihtiyaç duyan genç sporcu ve yetenekler.

  • Spordaki paydaşların, sporda sosyal içerme ve COVİD-19 müdahalesi alanındaki eylemlerin uygulanmasında Avrupa'nın temel önceliklerine aşina olma ihtiyaçları. - Geleceğin şampiyonlarına yönelik finansman ve destek sistemini oluşturmak, tanıtmak, teşvik etmek ve geliştirmek, bunu yerel ve uluslararası paydaşlar arasında iyi uygulama örneği olarak paylaşmak.

GUIDE 

1st TPM in SERBIA

3rd TPM in CZECH REPUBLIC

2nd TPM in TÜRKİYE

4th TPM in PORTUGAL

5th  TPM in NORTH OF MACEDONIA

bottom of page