top of page
serged roll up 5 Young People Communicate Through Traditions kopya.jpg

Gençler Gelenekler Yoluyla İletişim Kuruyor (YPCTT) projesi, kültürel gelenekleri, halk danslarını kullanıyor.

katılımcı ülkeler ve özel ihtiyaçları olan gençlerin koordinasyon becerilerini geliştirmek, diğer insanlara bağımlılıklarını azaltmak ve toplumun günlük yaşamına sosyal olarak dahil edilmelerini sağlamak. Proje kapsamında, başvuruda seçilen önceliklerle uyumlu 3 somut hedef belirledik.

1. Projenin 11 ayı boyunca, Romanya'daki dezavantajlı bölgeden 20 genç ve dezavantajlı bölgeden 10 gençten oluşan hedef grup için 3 motor koordinasyon becerisini (müzik, göz motoru koordinasyonu ve zamansal ve uzay oryantasyonu adımlarını koordine etme) geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Bu amaca, ortakların geldiği üç ülkeden bazı popüler danslar ve geleneksel aktiviteler öğrenilerek ulaşılacaktır.

Bu hedef, "Eğitim, öğretim, gençlik ve sporun tüm alanlarında kapsayıcılık ve çeşitlilik" yatay önceliğinin yanı sıra "Engelliler" ve "Yaratıcılık, sanat ve kültür" temalarıyla da tutarlıdır.

Proje Ortakları

kurum logo 2.png

SERGED Derneği

TÜRKİYE

kurum logo 1.png

CLUBUL DE DANS PHOENIX

ROMANYA

kurum logo 3.png

M.Y CULTURE

İTALYA

2nd meeting

2nd meeting

bottom of page