top of page

Youthpass, Erasmus+ Gençlik Programı kapsamındaki yaygın eğitimin tanınması ve belgelendirilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

Youthpass sertifikası Erasmus+ Gençlik Programında gerçekleştirilen projelere katılanlara verilir. Bu sertifika Erasmus+ Gençlik Programı tarafından fonlanan projelerin katılımcılarının projelerde neler yaptıklarını ve neler edindiklerini göstermek için hazırlanan bir araçtır. Youthpass sertifikası gençlerin katıldıkları projede elde ettikleri beceri ve yeterlikleri tanımlayarak gelecek kariyerleri açısından önemli bir belge niteliği taşır.

01.01.2007 den itibaren, Youthpass sertifikası ile Avrupa Komisyonu, Gençlik Programı ile elde edilen deneyimin bir eğitim deneyimi ve bir yaygın öğrenme dönemi olarak tanınmasını sağlar.

 1. Yaygın öğrenme sürecinde kişisel gelişim

 2. Gençlik çalışmalarının sosyal olarak tanınması

 3. Gençlerin ve gençlik çalışanlarının istihdamı

Youthpass katılımcının katıldığı projede bilgi, beceri ve davranış yeterliliklerini kendi öz değerlendirmesine imkan vermektedir. Katılımcının kendi kendini değerlendirmesine imkân vermesi youthpass’i ayrıcalıklı kılmaktadır.

Youthpass Sertifikası 2 Bölümden Oluşur;

 1. Bölüm katılımcının kişisel bilgileri ve proje hakkında bilgileri içeri.

 2. Bölüm ise youthpass 8 anahtar  yeterlilik  üzerinden öğrenme çıktılarını ve yeterlilikleri tanımlar,istenirse doldurulur, tüm bölümleri doldurmak zorunlu değildir.

YOUTHPASS 8 ANAHTAR YETERLİLİK

 1. Çok dilli yeterlilik 

 2. Kişisel, sosyal ve öğrenme becerisi 

 3. Vatandaşlık yeterliliği 

 4. Girişimcilik yeterliliği 

 5. Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği 

 6. Dijital yeterlilik 

 7. Matematiksel yeterlilik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yeterlilik 

 8. Okuryazarlık yeterliliği 

bottom of page