top of page
CLİMATE CHANGE.jpg

Erasmus Plus KA201 Okul Eğitimi Stratejik  Ortaklıklar Projesi

2020-1-UK01-KA201-079274

Projenin Adı: :İklim Eylemi için İklim Değişikliği Müfredatı

Süre 24 Ay

Koordinator:Leeds DEC, İngiltere

Proje Ortakları:

Our Lady Queen of the Apostles ilkokulu -İrlanda 

SERGED-Serik Gençlik Eğitim Kültür Çevre ve Spor Derneği-Türkiye

Özel Akdeniz Yükseliş İlkokulu -Türkiye

Aplerbecker Grundscule İlkokulu , Almanya

Moor Allerton Hall ilkokulu , İngiltere

özet

İklim Müfredatı projesi, iklim krizini ciddiye alan okul müfredatı sağlamaya yönelik acil ihtiyacı ele alıyor. Birçok yönden, çocuklar ve gençler, diğer şeylerin yanı sıra, Gelecek için Cumalar hareketi aracılığıyla bu çağrıda birçok yetişkinin önündedir. Çoğu okulda iklim eğitimine değinilse de, okulların okul genelinde kritik anahtar kavramları öğretmelerini sağlayacak sistematik bir yaklaşım yoktur.

Bu proje, öğretmenlerin öğrencilerin ihtiyaçlarına hitap eden, onlara temel sürdürülebilirlik yeterliliklerini sağlayan ve onları aktif 'çevresel değişimin ajanları' olmaya hazırlayan geleceğe yönelik müfredat sağlama kapasitesini geliştirir.

Projede, Türkiye, Almanya, Birleşik Krallık ve İrlanda'daki 4 ilköğretim okulu, Birleşik Krallık'ta bir STK ve Türkiye'de bir STK ile işbirliği yaparak yenilikçi tüm okul ve müfredatlar arası yaklaşımları test edecek. İklim Zorlukları hakkında bilgi edinmek için yeni metodoloji. Yaşa uygun özel Öğrenme Çıktıları olan bir okullar arası İklim Müfredatının geliştirilmesi, gençlerin, anahtar fikirlerin uygun bir yaşta sunulabileceği ve bunların anlaşılmasının daha kolay olduğu yetkinlikleri ve zihniyetleri (yıldan yıla tutarlı ilerleme yoluyla) edinmelerini sağlayacaktır. ilkokul eğitimlerinin her bir sonraki yılında daha fazla çalışma ile pekiştirilir ve derinleştirilir.

Bunu ele almak için temel hedeflerimiz her bir ulusal bağlama uygun - uyarlanmış ve her okula ait olan bir 'İklim Müfredatı' metodolojisi geliştirmek; bunu desteklemek için sınıf kaynaklarını belirlemek ve geliştirmek; İklim Müfredatı'nı sunmak için 4 ilkokulda öğretmen yetiştirmek; 4 ülkedeki okul ağlarına dağıtmak için bir rehber, araç seti, web sitesi oluşturun.

Bu teklifin ortakları, farklı bağlamlarda çalışan ve tümü BM İklim Hedeflerine yönelik ileriye dönük çevre eğitimi sağlama taahhüdü ve tutkusuna sahip 4 ilkokuldur. Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim ve Küresel Öğrenme konusundaki uzmanlıklarıyla tanınan 2 Eğitim STK'sı tarafından desteklenmektedirler.

Bu proje onların işbirliğini kolaylaştıracak ve İklim Müfredatının Avrupa çapında farklı ulusal bağlamlara ve müfredata uyarlanabilirliğini gösterecektir.

Projenin 1. Yılı, Küresel Vatandaşlık ve İklim Değişikliği konusunda öğretmen eğitimini ve İklim Müfredatı Çerçevesinin (çocuklar ilkokula doğru ilerlerken dahil olan karmaşık konuların giderek daha derinden anlaşılmasını sağlayan bir dizi öğrenme hedefi ile) geliştirilmesini içerir. Okullar, mevcut kaynakları belirleyecek ve ayrıca her bir öğrenme hedefini ele almak için yeni materyaller geliştirecek ve İklim Müfredatının öğretimini desteklemek için bir Araç Takımı oluşturacaktır.

Projenin 2. Yılı, İklim Müfredatının devam etmesini ve derinleşmesini ve öğrencilerin gezegene ve geleceklerine olan tutkularını akranlarıyla ve daha geniş toplulukla paylaşmalarını kolaylaştırmak için Akran Eğitimi metodolojilerinin tanıtılmasını öngörüyor. Proje ortakları ayrıca vaka çalışmaları ve daha fazla bilgi içeren 'Okulunuzda İklim Müfredatı nasıl uygulanır' konusunda bir Kılavuz geliştireceklerdir.

Sonuçlar, beraberindeki bir kaynak seti (bir İklim Müfredatı Çerçevesi, bir 'Nasıl Yapılır' Uygulama Kılavuzu, bir kaynak Araç Seti ve bir web sitesi dahil) ile birlikte yenilikçi bir İklim Müfredatı metodolojisinin geliştirilmesi ve test edilmesi olacaktır. 4 okul bu çığır açan tüm okul yaklaşımını test etmiş olacak. En az 120 öğretmen iklim eğitimi ve akran öğrenimi konusunda eğitim almış olacak. En az 100 ek öğretmen ve Başöğretmen kademeli eğitim almış olacak ve metodolojinin potansiyelinin farkında olacaktır. 1200'den fazla öğrenci akran öğrenme etkinliklerine katılmış olacak.
Projenin sonuna doğru ortaklar, proje metodolojisini ülkelerinde daha geniş çapta yaymak için Çerçeve, Araç Takımı ve Kılavuzu kullanacaklardır. Çocuklarımız iklim için okul grevlerine gittiklerinde bize meydan okuyorlar. Bu zorluğu ciddiye almazsak, eğitim sistemimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi başarısızlığa uğratacak ve onları hızla değişen ve belirsiz bir geleceğe hazırlıksız bırakacaktır. İklim Müfredatı, bu soruna yönelik bir Avrupa eğitim yanıtına katkıda bulunmak için gerçek bir potansiyele sahiptir, çünkü bu, okullar tarafından bu kritik konuyu öğretmek ve gençlere bu “sistemik tehdidin üstesinden gelmek için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmak için hızlı ve kolay bir şekilde uygulanabilen bir yaklaşımdır. insan uygarlığı”.

The First  meeting

The first online kick off meeting with partners on zoom meeting

Teacher Trainings for CCA

The first Climate curriculum training march 2nd and 3rd and 4th 2021. The second Climate curriculum training May 11th and 13th 2021. The third Climate curriculum training June 28th and 30th 2021.

bottom of page