top of page

Avrupa Dayanışma Programı,

Gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurtdışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir.

Gençleri daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak, savunmasız insanları desteklemek ve toplumsal zorluklara cevap vermek için bir araya getirmektir. Program, yardım etmek, öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen gençlere ilham verici ve güçlendirici bir deneyim sunmaktadır.

Program, daha önce Avrupa Gönüllü Hizmeti olarak bilinen ve mevcut Erasmus+ altında yer alan Gönüllülük programına ve diğer AB finansman programlarına artı değer katmaktadır.

ESC Avrupa Birliği 2019-2027 Gençlik Strateji hedeflerini desteklemektedir. ESC Programı Avrupa Birliği’nin değerlerinden ilham alarak, gençlerin aktif vatandaşlıklarını güçlendirmek için dayanışmanın temsilcileri olmalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

GENÇLER İÇİN ESC ?
Gençler, Avrupa Dayanışma Mekanizması Portalına kayıt olabilir ve fırsatları araştırabilirler. Gençler için gönülülük, dayanışma, iş ve staj fırsatları bulunmaktadır. Bir grup genç veya bir kuruluş belirli bir tarih aralığında gerçekleşmek üzere fonlanan dayanışma projelerine başvurabilir. Kalite Belgesi(akreditasyon), dayanışma projelerinde gerekli değildir.

KURULUŞLAR İÇİN ESC ?
Avrupa Dayanışma Mekanizması’nın; Gönüllülük, Staj ve İş faaliyetlerine katılmak için kuruluşun Kalite Belgesi(Akreditasyon) alması gerekir. Kalite Belgesi Avrupa Dayanışma Mekanizması hedef ve prensiplerine uygunluğu sağlar. Kuruluşlar Kalite Belgesi için ülkelerindeki Ulusal Ajanslara veya Ortak Ülkelerde ise bölgesel SALTO’lara başvururlar. Kalite Belgesi için başvurular düzenli olarak yapılır.
AB üyesi ülkelerden kalite belgesine sahip herhangi bir kamu veya özel kuruluş önceden belirtilmiş tarih aralığında gönüllülük, staj ve işler için fon başvurusunda bulunabilir. Bu başvurular başvuran kuruluşun bulunduğu ülkedeki Ulusal Ajansa çevrimiçi yolla gönderilmelidir. AB üyesi olmayan ve Ortak Ülkelerden gelen Kalite Belgesine sahip kuruluşlar gönüllülük faaliyetlerine ortak olarak katılabilirler. Belirli durumlarda Kalite Belgesi ve fon başvuruları Eğitim, İşitsel, Görsel ve Kültür Yürütme Ajansına (EACEA) yapılmalıdır.

ESC NEDİR ?

Avrupa Dayanışma Mekanizması, Avrupa toplumunda gençleri ve kuruluşları erişilebilir ve kaliteli faaliyetlere katarak dayanışmayı teşvik etmeyi amaçlar. Gençlere Avrupanın her yerinde karşılaştıkları güç durumları çözmelerinde fırsatlar sunar. 2018-2020 dönemi için sağlanan 376.6 milyon Euro bütçesiyle, gönüllülük faaliyetleri, stajlar, işler ve kendi dayanışma projelerini yürütmelerinde katılımcılara destek olabilir.

ESC NASIL ÇALIŞIR? 
17-30 yaşları arasındaki gençler Avrupa Dayanışma Mekanizması portalına kayıt yaptırabilirler. 18 yaş ve üstündeki katılımcılar, veritabanına erişimi olan kuruluşlar tarafından dayanışma konulu projelere katılım daveti alabilirler. Ayrıca, bu kuruluşlar gençlerden doğrudan yanıt alabilmek için portalda, sundukları imkanların reklamını yapabilirler.

ESC Programın Hedefleri;

*Gönüllü faaliyetlerle toplumlararası dayanışmayı arttırmak
*Dayanışmayı bir değer olarak teşvik etmek
*Gençlerin ve kuruluşların erişilebilir ve yüksek kaliteli dayanışma faaliyetlerine katılımını artırmak
*Avrupa'da işbirliği, dayanışma, demokrasi ve vatandaşlığın güçlendirilmesine katkıda bulunmak
*Sosyal dahil etmeyi teşvik etmek
*Gençlerin farklı ülkelerde iş deneyimi elde etmesini sağlamak

ESC Programının Alt Eylemleri;

A.1. Gönüllülük Projeleri

A.1.a. Gönüllülük Faaliyeti

A.1.b. Takım (Grup) Gönüllülük Faaliyeti 

A.1.c. Gönüllülük Ortaklıkları

A.2. İş ve Staj Projeleri (Türkiye henüz dahil edilmemiştir)

A.3. Dayanışma Projeleri

A.1. GÖNÜLLÜLÜK PROJLERİ

Bireysel gönüllülük, gençlere kuruluşlarınn günlük işlerinde yardımcı olmalarına imkan veren 2-12 ay süren ve bazı durumlarda 2 hafta ve üzeri sürebilen etkinliklerdir. Katılımcılar yurt dışında veya kendi ülkelerinde sosyal dahil etme, çevre, kültür ve diğer konuları içeren projelerde gönüllülük yapabilirler.

Gönüllü Takımları ise 10-40 kişilik gruplarla en az iki farklı ülkeden gelen gençlerin 2 hafta ile 2 ay arasında birlikte gönüllülük yaptığı projelerdir. Konaklama ve yemek masrafları karşılanır. Katılımcılar kişisel masrafları için de az miktarda cep harçlığı alırlar.

Aşağıda yer alan katılımcı ve ortak ülkelerden gelen (17-30 yaş arası) gençler ve kuruluşlar faydalanabilmektedir: 

Avrupa Birliği üye ülkeleri, Türkiye, Makedonya, Lihtenştayn, İzlanda, Norveç, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ ve Sırbistan, Ermenistan, Azerbeycan, Belarus, Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin,Suriye, Tunus ve  Rusya Federasyonu


A.2. İŞ ve STAJ PROJELERİ

Stajlar 2 ile 6 ay arasında süren-bir defa yenilenebilen tam zamanlı çalışmalardır. Katılımcılara ücretleri stajdan sorumlu kuruluş tarafından ödenir. Stajyerler kişisel, sosyal, vatandaşlık, eğitim ve profesyonel becerilerini geliştirirler.

İşler tam zamanlı olup 3 ile 12 ay arasında sürer. Katılımcılara ücretleri katılımcıyı işe alan kuruluş tarafından ödenir. Stajlar ve işler katılımcının ülkesinde veya yurt dışında gerçekleşebilir. Eğer faaliyet yurt dışındaysa, katılımcılara taşınmaları ve yerleşebilmeleri için az miktarda ücret ödenir.

Gönüllülük faaliyetleri, staj ve iş projelerine katılan katılımcılara çevrimiçi dil desteği, eğitim ve mentörlük sağlanır. Seyahat masrafları mesafa bandına göre (projenin gerçekleştiği yere/yerden) karşılanır.

AB üyesi ülkelerden gelen (18-30 yaş arası) gençler ve kuruluşlar katılabilir

A.3. DAYANIŞMA PROJELERİ

Dayanışma projeleri kendi yerellerinde(ülkelerinde) pozitif değişiklik oluşturmak isteyen en az beş gencin 2 ile 12 ay arasında başlatıp, geliştirip, uyguladığı projelerdir. Yasal olmayan gençlik gruplarının başvuru yapabildiği bir programdır. Ülkelerinde dayanışma projesi yapmak isteyen gençler önce Avrupa Dayanışma Mekanizması Portalına kayıt yaptırmalıdırlar. Ancak gençlerin bir Sivil toplum kuruluşuna üye olmalarına ihtiyaç yoktur.

Katılımcı ülkelerde oturan (18-30 yaş arası) gençler faydalanabilir. Katılımcı ve Ortak Ülkelerin uygunluğu ve diğer uygunluk kriterleri için lütfen ESC rehberi inceleyiniz.

ESC Portal Nedir? 

ESC kapsmaında projelere, katılmak ve programın bir parçası olmak isteyen, hem gençler,hem de organizasyonlar için buluşma noktasıdır.Kısaca faydalanıcıları bir araya getiren sistemdir. gençler ve kuruluşların tek bir sistem üzerinden etkileşimini sağlamaktadır.Detaylı Bilgi için;  https://europa.eu/youth/solidarity_en

Bireysel gönüllülük faaliyetlerine katılmak için, Avrupa Dayanışma Mekanizması Portalına kayıt yaptırın: https://europa.eu/youth/solidarity

Avrupa Dayanışma Mekanizması Rehberini görmek, başvuru yapmak veya Ulusal Ajansınız veya SALTO iletişim bilgilerine erişmek için: ec.europa.eu/youth/solidarity-corps

ESC’nin Avrupa Gönüllü Hizmeti’den farkları;

  1. Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) kapsamında kısa dönem (59 günden az süreli) projeye katılan katılımcılar için uzun dönem (2-12 ay süreli) projelere katılabilirler. Bu sayede iki projenin toplamı 12 ayı geçebilir fakat 14 ayı geçemez.

  2. Gönüllü çalışmalarda Ulusal ve Uluslararası olarak fonlar sağlamakta

  3. Gönderen, ev sahibi, koordinatör gibi kavramlara yüklenen büyük anlamları ESC portal ile makul ve anlaşılır bir seviyeye getirmektedir.

  4. Gönüllü adayları başvurularını tamamen ESC portal üzerinden yapacaklar

  5. Akreditasyon belgesi, farklı proje türlerine göre, yenilenecek ve artık Kalite Belgesi olarak adlandırılacak

  6. Gerçekleşecek projelerden daha somut kazanımlar elde edilmesi beklenmektedir.

  7. Bütçe daha fazla, daha fazla gencin dahil olması beklenmektedir.

  8. Grup gönüllülük faaliyetlerine daha fazla önem verilmektedir.

  9. Kalite Belgesi olmasa da gençlik grupları dayanışma faaliyetlerine başvurabilirler.

  10. Proje ortakları arasında Mandate ortaklık sözleşmesine ihtiyaç duyulmamaktadır.

bottom of page