top of page

Erasmus Plus KA227 Okul Eğitimi Stratejik  Ortaklıklar Projesi

2020-1-IT02-KA227-SCH-094924

Proje Konusu:Çözümlerin Mirası


Başlangıç tarihi: 01-05-2021


Bitiş tarihi: 30-04-2023

AB Hibe: 292.985,00 €


Eylem: Yenilik için işbirliği ve iyi uygulamaların değişimi

Proje Koordinatörü:

Italy-LIM Srl Unipersonale

Proje Ortakları:

Turkey Private Akdeniz Yükselis Anatolian High School/Ozel Akdeniz Yukselis Anadolu Lisesi

Poland- Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego STAL w Rzeszowie

Turkey -SERGED-Serik Youth Education Culture Environment and Sport Association

Italy -UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

özet


Sağlık güvenlik önlemlerinin belirlediği sosyal mesafe, kendilerini evde "mahkum" bulan gençler başta olmak üzere herkesin günlük alışkanlıklarında köklü ve istikrarsızlaştırıcı bir değişikliğe neden oldu.
IWB, gençlerin nasıl olduğu hakkında sorular sormaya başladı:
- bu özel acil durumla ilgilendiler,
- zamanları ve taahhütleri yönetmiş,
- Benlik saygısını, kendine saygısını ve başkalarına saygısını güçlendirebilir,
- aktif vatandaşlık ve sosyal içermenin sözcüleri olabilir.
Tasarlanan olası çözüm “kültürel mirasa” dayanmaktadır.
Kültürel mirasa sahip çıkmak, değerleri, eleştirel düşünmeyi, geçmişin farkındalığını ve gelecek için bilgeliği uyandırmak demektir.
"Mirasımız: geçmişin gelecekle buluştuğu yer". “Kültürel miras, kimliğimizi ve günlük yaşamımızı şekillendirir. Avrupa'nın şehir ve köylerinde, doğal manzaralara daldığımızda veya kendimizi arkeolojik alanlarda bulduğumuzda bizi çevreler. Sadece edebiyat, sanat ve objelerle ilgili değil, atalarımızdan öğrendiğimiz el sanatlarını, çocuklarımıza anlattığımız hikayeleri, birlikte yediğimiz yemekleri ve kendimizi tanımak için izlediğimiz filmleri de konu alıyor.
Bu nedenle, "Çözümlerin Mirası" projesi, bir yandan yaşlıların bilgeliğinin paha biçilmez mirasını koruyacağı ve onları dünyanın kahramanları yapacağı için, aynı zamanda nesiller arası ve çok kültürlü olacak yenilikçi bir katılımcı diyalog başlatmayı amaçlamaktadır. ve diğer yandan farklı ülkeler arasındaki kültürel kapsayıcı işbirliğini güçlendirecektir.
Yaşlıların anlatıları ve anıları aracılığıyla olaylar üzerinde düşünmek ve kuşaklar arası bir süreklilik, "eski" ve "yeni" kuşak arasında asla kesintiye uğramaması gereken, ancak yaşlıların eğitici rolünü koruması gereken bir geçiş yaratmak mümkündür. ve onların bilgisinin değeri.
Özgünlük, yeni nesilleri hikayeler, deneyimler, anekdotlar ve eski zanaatlardan haberdar edebilecek, bazen bilinmeyen bu somut olmayan mirasın potansiyeline özen gösterilmesinde yatmaktadır.
Yaratıcı yenilik, yeni bir kültürel miras geliştirecek, bir araya gelme anlarını artıracak ve hikaye anlatımı ve dinleme yoluyla nesiller arası buluşmayı kolaylaştıracak, işlenen konuların ve kullanılan metodolojilerin karışımı ile verilmektedir.
Rol oynama aracının seçimi ve onu noktalayacak olayların özel konfigürasyonu, çalışma ve yaşlılar ve gençlerle yapılan görüşmeler sırasında toplanan değişkenlerin ve göstergelerin dikkatli bir analizi ile verilen yenilikçidir.
Rol oynama, aslında, belirli bir sosyal profili simüle etmesine ve dolayısıyla kişinin kendi kimliğini denemesine ve sosyal ilişkileri ve içermeyi yöneten zımni mekanizmaları ve kuralları anlamasına izin verir.
 

bottom of page